HI-TEC O002013-031
  • HI-TEC O002013-031
  • HI-TEC O002013-031
  • HI-TEC O002013-031
  • HI-TEC O002013-031

Hitec Outdoor Ayakkabı

Ürün Kodu: O002013-031

240.00 TL

Bu ürün ile 1.39 puan kazanabilirsiniz.


 
Ürün Seçenekleri
Numara
  • 36
  • 37
  • 38
  • 40
Lütfen Adet Seçiniz

Son derece nefes alan üst yüzey sayesinde ayağınızın terleme olanağı en aza indirir. HI-TEC O002013-031 ayakkabı, zorlu hava koşullarına karşı üstün dayanma gücüne sahip olan HI-TEC O002013-031 ayakkabı, özel çift yoğunlu iç yastıklama ile en üst düzey konforu sağlamaktadır. Antibakteriyel özelliği ile istenmeyen sonuçlardan sizi kurtarır. Su geçirmez. Tırmanışlarınızda, doğa yürüyüşlerinizde, günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Maxioutlet.com’da haftanýn her günü, 7/24 güven içinde alýþveriþ yapabilirsiniz. Sipariþ ettiðiniz ürünler, Maxioutlet tarafýndan onaylandýktan sonra en geç 3 saat (iþ günü) içerisinde kargoya teslim edilir. Hafta içi saat 17.00’den sonra verilen sipariþler bir sonraki güne aktarýlýr. Sipariþiniz en fazla 72 saat (iþ günü) içerisinde adresinize ulaþtýrýlýr. Kargodan oluþacak aksaklýklardan, Maxioutlet sorumlu deðildir. Kargo firmasý verdiðiniz adreste size ulaþamazsa, kapýnýza üzerinde irtibata geçebileceðiniz telefon, adres bilgileri bulunan bir "Haber Kâðýdý" býrakacaktýr. Bu numaralarý arayarak paketinizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Sitemizin üst kategori bölümünde Kargo takibi butonundan kargonuzun nerede olduðunu görebilirsiniz.

Satýn almýþ olduðunuz ürünler ile ilgili deðiþim talebinizi, sipariþinizi teslim aldýðýnýz tarihten itibaren

7 gün içerisinde deðiþim ve iade yapabilirsiniz.

Satýn almýþ olduðunuz ürünler de deðiþim ve iade iþlemini yapabilmeniz için gerekli koþullar

• Ürünlerin etiketleri ve de bilgilendirme yapýþkanlarý çýkarýlmamýþ olmalý ve ürüne zarar verilmeden

Denenmemiþ olmalýdýr.

• Ürünlerin, bütün aksesuarlarý ve ambalaj malzemeleri de dâhil olmak üzere eksiksiz bir þekilde, hiçbir

açýdan zarar görmemiþ, kullanýlmamýþ ve de yeniden satýlabilecek durumda olmalarý gerekmektedir.

• Ürün, teslim alýndýðý zaman ki hali ile orijinal ambalajýnda ve de orijinal faturasý ile birlikte gönderilmelidir 

(Ürün paketlerinin üzerinde, koli bandý veya herhangi bir yazý yazarak deforme olmamalýdýr.

Bu þekilde gönderilecek kargolar kabul edilmeyecektir).

Deðiþim/iade/Garanti kapsamýnda yapýlacak ürünlerin (Kusurlu ürünler ya da firmamýzdan kaynaklanan yanlýþlýk sonucu

gönderilen ürünler hariç) kargo ücreti alýcý tarafýndan karþýlanýr.

Deðiþim/iade/Garanti edilen ürün tarafýmýza ulaþtýðý an deðiþim/iade süreci baþlatýlýr.

Ürünün Deðiþim/iade/Garanti koþullarýný saðlayýp saðlamadýðý kontrol edildikten sonra, eðer tüm þartlar uygun ise;

Deðiþimi istenen ürün alýcýya kargolanýr. iadesi istenen ürün bedeli ödeme þekline göre alýcýya iade edilir.Garantide olan 

ürün gelen sonuça göre sizi bilgilendirerek deðiþim veya ayný ürün iadesi yapýlýr.

Kredi kartý ile olan iþlemlerde;

• Kredi kartýnýza "artý limit" olarak yansýr. Artý limit süreci 10  günüdür. Bu süreç bankanýza göre deðiþkenlik gösterebilir.

Kapýda Ödeme ve Nakit ile olan iþlemlerde;

• iadeniz onaylandýktan sonra, müþteri temsilcimiz sizinle irtibata geçerek Banka havale bilginiz ve

 iBAN numaranýzý isteyecektir. Vermiþ olduðunuz hesabýnýza iade tutarý 10 günü içerisinde yatýrýlacaktýr.